ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

1. ความเป็นสากลของนโยบาย

หลักการของ TourismThailand.org คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาประเทศไทย และช่องทางในการเข้าถึงเจ้าของกิจการ สินค้า และผู้ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ เป็นเจ้าของกิจการ สินค้า และผู้ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สามารถมีรายชื่อปรากฏบน TourismThailand.org ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. เรานำข้อมูลไปใช้อย่างไร

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณเมื่อคุณสมัครสมาชิกกับ Operator.tourismThailand.org จะถูกนำไปใช้ ดังต่อไปนี้:

  • เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและรายละเอียดการให้บริการ ได้แก่ รูปภาพ วันที่และเวลาเปิดปิด ที่อยู่ โทรศัพท์ติดต่อ บนสื่อออนไลน์ในเครือ ททท. ได้แก่ เว็บไซต์ Tourismthailand.org และ/หรือ Mobile application Amazing Thailand  และ/หรือ เว็บไซต์อื่นๆ ในเครือของ ททท.
  • ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ประกอบการ ข้อมูลผู้ประสานงานของร้านค้า หรือสถานประกอบการนั้นๆ จะใช้สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่าง เจ้าหน้าที่ ททท. กับผู้ประกอบการเท่านั้น และเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ททท.
    ท่านสามารถศึกษาวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัว

3. ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างกระบวนการสมัครสมาชิก

เพื่อให้มีรายชื่อปรากฏใน TourismThailand.org ธุรกิจและผู้ให้บริการต่าง ๆ ต้องเข้าร่วมกระบวนการในการให้ข้อมูลสินค้า บริการ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ธุรกิจและผู้ให้บริการใด ๆ ที่ต้องการมีชื่อปรากฏใน TourismThailand.org ต้องให้ข้อมูลอีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในวัน/เวลาทำการ

นอกจากนี้ administrator ของ TourismThailand.org จำเป็นที่จะต้องสามารถติดต่อตัวแทนของธุรกิจและผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่มีข้อมูลสินค้าและบริการปรากฏบนเว็บไซต์ได้ผ่านทางโทรศัพท์ (ตอบรับในช่วงเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์) และ/หรือ ตรวจเช็กอีเมล (อย่างน้อยวันละครั้ง)

ทุกธุรกิจและผู้ให้บริการต้องใส่ข้อมูลที่บังคับให้ครบถ้วน โดย administrator จะตรวจสอบข้อมูลบัญชีการเป็นสมาชิกของ Operator.tourismThailand.org

4. การตรวจสอบสมาชิกและการบำรุงรักษา

ก่อนมีรายชื่อปรากฏใน TourismThailand.org administrator จะตรวจสอบ/ เปิดใช้งาน ข้อมูลที่จำเป็นของแต่ละธุรกิจและผู้ให้บริการว่ามีการแบ่งประเภทถูกต้องเหมาะสม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ และอื่น ๆ แก่เว็บไซต์อย่างถูกต้อง

การเพิ่มเติม แก้ไข หรืออัพเดตข้อมูลบน TourismThailand.org จะปรากฏบนเว็บไซต์ได้โดยดุลยพินิจของ TourismThailand.org

TourismThailand.org ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ธุรกิจและผู้ให้บริการเสนอแก่ระบบ แม้ว่าข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื้อหาเหล่านั้นจะถูกยึดถือว่าถูกต้องและถูกกฎหมาย โดย TourismThailand.org และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ธุรกิจและผู้ให้บริการที่มีรายชื่อปรากฏบนเว็บไซต์ได้กระทำ

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ TourismThailand.org อาจถูกลบหาก :

  • ธุรกิจและผู้ให้บริการนั้น ๆ ไม่ได้ดำเนินการกิจการตามที่ได้บรรยายไว้ในหน้าเนื้อหานั้น ๆ แล้ว และ administrator จากTourismThailand.org ไม่สามารถติดต่อธุรกิจและผู้ให้บริการนั้น ๆ ผ่านอีเมลแอดเดรสหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ได้
  • ธุรกิจและผู้ให้บริการนั้น ๆ ได้รับการร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ที่อาจต่ำกว่ามาตรฐานที่ TourismThailand.org ตั้งไว้ รวมไปถึงอาจมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และการกระทำที่ไม่เป็นมืออาชีพ
  • administrator ของ TourismThailand.org มีสิทธิที่จะลบข้อมูลของธุรกิจและผู้ให้บริการที่ไม่สามารถแสดงผลงานได้ตรงตามมาตรฐานที่ TourismThailand.org ตั้งไว้ และความคาดหวังจากนักท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานดังกล่าว

5. การติดต่อสื่อสารของลูกค้า

ก่อนมีรายชื่อปรากฏใน TourismThailand.org administrator จะตรวจสอบ/ เปิดใช้งาน ข้อมูลที่จำเป็นของแต่ละธุรกิจและผู้ให้บริการว่ามีการแบ่งประเภทถูกต้องเหมาะสม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ และอื่น ๆ แก่เว็บไซต์อย่างถูกต้อง

6. ความรับผิด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการ การจอง หรือการซื้อขายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ หากมีข้อโต้แย้งหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือผู้ให้บริการ จะต้องดำเนินการตามกฎหมายด้วยตนเอง