ติดต่อเรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
วันทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 17:00 น. (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์: (66)2 250 5500
ศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ททท.: 1672
อีเมล: mitgrp@tat.or.th